SKRINET 4

Skrinet 4

Konkret har av VNB Byggproduktion fått uppdrag att projektera nybyggnad av Skrinet 4 i Umeå. Skrinet 4 omfattas av en hallbyggnad på dryga 1000 m2 och två tillhörande större carportar. Konkret projekterar grund, stomkomplettering samt underlag till prefabricerad stomme av limträ för hallbyggnaden och till carportarna projekterar vi grundläggning samt stomme.

Arkitekter: JBR-Konsult.

Foto: Konkret

Konkret är en

del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.