SKÄPPAN 24 OCH 25

Konkret projekterar Skäppan 24 och 25 som byggs i centrala Umeå och består av två stycken bostadshus. Stommen utgörs av Masonite-Regel i ytterväggar, mellanbjälklag av KL-Trä och takstolar av trä. Grundläggning görs med betongplatta på mark.
Planerad byggstart är sommarhalvåret 2017.

Beställare: VNB-Byggproduktion AB

Arkitekt: JBR-Konsult

Foto: Konkret

Konkret är en

del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.