OKQ8

OKQ8

Konkret var med och projekterade nybyggnationen av bensinstationen OKQ8 Kronoskogen i Umeå. Vi hade ansvar att projektera grunden bestående av platta på mark, stomme av stål samt bensinstationens tak. Utöver detta projekterades även betongfundament vid tankstationerna och utvändiga spillplattor.
Butiksdelen och skärmtaket ovan tankstationerna försågs med en limträstomme projekterad av Martinsons limträ som samordnades med Konkret.
Bensinstationen färdigställdes år 2014.

Beställare: OKQ8
Arkitekt: Rydfjäll Byggkonsult

Foto: Konkret

Konkret är en

del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.