Notviken 4:59

Notviken 4:59

Konkret har i uppdrag av Henrik Björklund entreprenad & svets AB att projektera nybyggnationen av Notviken 4:59. Konkret står för grundläggningen samt stålstomme med traversbana. Vi har även hjälpt till med dörrar- och fönsteröppningar till bygglovsritningarna. Projektet färdigställs under 2016.

Illustration: Konkret

Konkret är en

del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.