NOD

NOD

NOD är ett nytt kvarter i Kista, som inrymmer såväl publika ytor som utbildningslokaler och kontor. Konkret har på uppdrag av Atrium Ljungberg projekterat grundläggning och platsgjutna konstruktioner, stomkomplettering samt ett underlag för prefabupphandling. Detta ritades tredimensionellt i Revit Structure. Arkitekt är Scheiwiller Svensson Arkitektkontor.
Kvarteret består av tre huskroppar, vardera sju våningar hög, som står i triangulär formation med en gård mellan sig. I mitten återfinns ett tio våningar högt gårdshus.
Husets bottenplatta är utsatt för vattentryck, och hålls mellan pelarlägena nere av dragstag. En av projektets svårigheter var att geometriskt lösa stommen med gott om oregelbundna former och andra ingenjörsmässiga utmaningar.

Foto: Åke Eson Lindman
Illustration: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor

Konkret är en

del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.