Kvarteret Modemet 1

Kvarteret Modemet 1

Konkret har i uppdrag att projektera Kvarteret Modemet 1 med två nya kontorshus belägna i Kista. De två huskropparna är ca 22 000 kvm vardera med 11 respektive 10 våningar. Vår uppgift är att projektera en systemhandling för Prefabentreprenören samt att ta fram bygghandling för grundläggning och stomkompletteringar.
Byggperioden är planerad 2013-2016.

Beställare: Vasakronan
Totalentreprenör: Zengun
Arkitekter: White Arkitekter

Illustration: White Arkitekter