Kabeln 2

Konkret har av HÅP-Fastigheter fått uppdrag att projektera grundkonstruktion till nybyggnad av Kabeln 2 i Umeå. Kabeln 2 omfattas av en hallbyggnad på dryga 700 m2 Stomme utförs av Llentab.

Beställare: HÅP-Fastigheter AB

Fotograf: Konkret

Foto: Konkret

Konkret är en

del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.