Fabriksparken

Fabriksparken

Konkret har haft i uppdrag att projektera ett nytt kvarter i Sundbyberg, innehållande 450 bostäder samt kontor, handel och service. Kvarteret är uppdelat i två delar, K1 och K2. Konkret upprättade förfrågningsunderlag för husen och bygghandling för grunden.

Byggstart 2017 och området planeras vara klart 2021.

Beställare: Skandia Fastigheter

Plats: Sundbyberg

Arkitekt: Engstrand och Speek

Illustrationer: Engstrand och Speek

Konkret är en

del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.