BRÄDSTAPLEN

Brädstapeln

Konkret har fått i uppgift att upprätta konstruktionsritningar för en ombyggnad av en blåmärkt 70-talsbyggnad till handel i de tre nedersta planen.

– Beställare: Areim, SEB
– Var: Kungsholmen
– Arkitekt: Equator

Illustrationer: Equator