Arrhenius

Arrhenius

Konkret projekterar på uppdrag från Akademiska hus nya laborations- och kontorslokaler på Frescati. Hela projektet BIM-projekteras och modelleras i Revit Structure.

Projektet består av två parallella huskroppar med 5 våningar och garagevåning under innergård samt glasade kommunikationslänkar mellan dessa huskroppar. De två huskropparna skall sammanlänkas med befintliga laborationslokaler.
Byggnaden skall miljöcertifieras och projekteras för miljöbyggnad Silver. Alla ingående material skall vara godkända enligt byggvarubedömningen. Akademiska hus har höga krav på energihushållning och byggnaden projekteras med låga U-värden. Garagets källarplatta är utsatt för vattentryck och dragförankras i berg mellan bärande väggar och pelare. Akademiska hus har stora krav på flexibilitet för ett långsiktigt brukande. Stommen projekteras för att möta dessa krav med en delad stomstruktur som möjliggör stora vertikala schakt och få fria pelare.

Konkret ritar grundläggning och platsgjutna konstruktioner samt underlag för prefabupphandling.
Arkitekt för projektet är Nyréns Arkitekter och projektledare är Projektledarhuset.

Konkret är en

del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.