Alphyddan – The Bronze

Alphyddan – The Bronze

Konkret hade i uppgift tillsammans med Kod Arkitekter att projektera ett nytt bostadshus i Bromma.
Projektet omfattade 125 mindre lägenheter, i huvudsak ettor och tvåor. Konkrets uppgift i projektet var att samordna samt att framställa handlingar på grundläggning, byggsnitt och gårdar.
Byggstart påbörjades hösten 2015 och inflyttning hösten 2016.

Beställare: Glommen och Lindberg
Projektledare: Sparre Vreede Partners

Bild skapad av Kod Arkitekter

Konkret är en

del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.