Fabriksparken

Fabriksparken

Konkret har haft i uppdrag att projektera ett nytt kvarter i Sundbyberg, innehållande 450 bostäder samt kontor, handel och service. Kvarteret är uppdelat i två delar, K1 och K2. Konkret upprättade förfrågningsunderlag för husen och bygghandling för grunden.

Byggstart 2017 och området planeras vara klart 2021.

Beställare: Skandia Fastigheter

Plats: Sundbyberg

Arkitekt: Engstrand och Speek

Illustrationer: Engstrand och Speek