Som konstruktörer kan vi bl. a. hjälpa er med:

 • Ny‐ och ombyggnadsprojekt för:
  • Kontor
  • Bostäder
  • Kommersiella lokaler och byggnader
 • Inventeringar och utredningar av befintliga konstruktioner
 • Energiberäkningar
 • Fuktberäkningar
 • Fuktsäkerhetsprojektering

Aktuella projekt

Du är varmt välkommen att kontakta oss